Σελίδες

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2008

το μεγάλο ΟΧΙ και το μεγάλο ΝΑΙ

ΟΧΙ στη φτώχεια ΟΧΙ στη διαφθορά ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στην αρρώστεια ΟΧΙ στο ψέμμα ΟΧΙ στην υποκρισία ΟΧΙ στη βία ΟΧΙ στη βαρβαρότητα ΟΧΙ στην ασυδοσία ΟΧΙ στη βλακεια ΟΧΙ στην άναρχη ανάπτυξη ΟΧΙ στο θάνατο ΟΧΙ στην καταστροφή του πλανήτη ΟΧΙ στο έγκλημα ΟΧΙ στη μαυρίλα ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στη φτώχεια ΟΧΙ στη φτώχεια ΟΧΙ στη φτώχεια ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ στη φτώχεια ΟΧΙ στη φτώχεια ΟΧΙ στην πείνα ΟΧΙ στην πείνα ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ στην πείνα ΟΧΙ στην πείνα ΟΧΙ στη βία ΟΧΙ στη βία ΟΧΙ στη βία ΟΧΙ στη βία ΟΧΙ στη βία ΟΧΙ στη βία ΟΧΙ στη βία ΟΧΙ στη βία ΟΧΙ στη βία ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ στη βία ΟΧΙ στη βία ΟΧΙ στο έγκλημα ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ στο έγκλημα ΟΧΙ στο έγκλημα ΟΧΙ στη βία ΟΧΙ στη βία ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ στην άναρχη ανάπτυξη ΟΧΙ στην άναρχη ανάπτυξη ΟΧΙ στην ασυδοσία ΟΧΙ στην ασυδοσία ΟΧΙ στην ασυδοσία ΟΧΙ στην άναρχη ανάπτυξη ΟΧΙ στη βλακεια ΟΧΙ στη βλακεια ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ στη βλακεια ΟΧΙ στη βλακεια ΟΧΙ στη βλακεια ΟΧΙ στη βλακεια ΟΧΙ στη βλακεια ΟΧΙ στη βλακεια ΟΧΙ στη βλακεια ΟΧΙ στη βλακεια ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ στη βλακεια ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στο θάνατο ΟΧΙ στο θάνατο ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ στο θάνατο ΟΧΙ στο θάνατο ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στον πόλεμο ΟΧΙ στον πόλεμο ΝΑΙ στην ευτυχία ΝΑΙ στην ανθρωπιά ΝΑΙ στην αγάπη ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ ΝΑΙ στον άνθρωπο ΝΑΙ στην ειρήνη ΝΑΙ στο παιχνίδι ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ στην ανάσα ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ στην ευτυχία ΝΑΙ στην ευτυχία ΝΑΙ στην ευτυχία ΝΑΙ στην ευτυχία ΝΑΙ στην ευτυχία ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ στην ευτυχία ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στον έρωτα ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στη ζωή ΝΑΙ στην ειρήνη ΝΑΙ στην ειρήνη ΝΑΙ στην ειρήνη ΝΑΙ στην ειρήνη ΝΑΙ στην ειρήνη ΝΑΙ στην ειρήνη ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ στην ειρήνη ΝΑΙ στην ειρήνη ΝΑΙ στην ειρήνη ΝΑΙ στην ειρήνη ΝΑΙ στην ειρήνη ΝΑΙ στην ειρήνη ΝΑΙ στην ειρήνη ΝΑΙ στην αγάπη ΝΑΙ στην αγάπη ΝΑΙ στην αγάπη ΝΑΙ στην αγάπη ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ στην αγάπη ΝΑΙ στην αγάπη ΝΑΙ στην αγάπη ΝΑΙ στην αγάπη ΝΑΙ στην αγάπη ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ στην αγάπη ΝΑΙ στην αγάπη ΝΑΙ στην αγάπη ΝΑΙ στην αγάπη ΝΑΙ στην αγάπη ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ στη χαρά ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: