Σελίδες

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008

Art, Architecture and Light - Sensing the Intangible,
18/10/2008 ELECTROTEC 2008, at EXPO Athens

Η συνάντηση για το φως θα γίνει το Σάββατο στις 18 Οκτώβρη 2008, ώρα 11:00 - 14:30, στην EXPO ATHENS Ανθούσα Αττικής στο πλαίσιο της Εκθεσης ELECTROTEC 2008, Σαλόνι Φωτισμού. Η συνάντηση εχει τίτλο

Τέχνη, Αρχιτεκτονική και Φως
Ψηλαφώντας το Αϋλο

Το περιεχόμενο της συνάντησης είναι μια παρουσίαση από ένα Διευθυντή Φωτογραφίας, Ζωγράφο, Lighting Designer, Αρχιτέκτονα, Συγγραφέα του τρόπου με τον οποίο το Φως στην περιοχή ενδιαφέροντος του καθενός από άϋλο μέσο "ψηλαφιέται" ωσάν να ήταν απτή παρουσία είτε ως αυτόνομη οντότητα (light form) είτε σαν συνδετικό υλικό (link element) ανάμεσα στην Τέχνη και την Αρχιτεκτονική.

Θα υπάρξουν περίπου 30λεπτες παρουσιάσεις από τους ομιλητές για τις απόψεις τους και ίσως να ακολουθήσει ολιγόλεπτη συζήτηση μεταξύ τους και διευκρινήσεις.

Στόχος της συνάντησης είναι να αναδείξει το φως στην πλήρη διάσταση του.

Είναι ένα φυσικό φαινόμενο που προηγήθηκε στην δημιουργία του κόσμου (Βιβλική Περιγραφή) Ομως, ακόμα και σήμερα είναι το τελευταίο θέμα που απασχολεί μεγάλο μέρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Είναι μια πολυδιάστατη ενέργεια που μας εμπεριέχει (φυσικό φως) αλλά και τη παράγουμε (τεχνητό φως), μας ορίζει σαν όντα, ρυθμίζει το βιολογικό μας ρολόι.

Τα διακριτά αυτά κβάντα φωτός (φωτόνια) που μόλις πρόσφατα, αρχές 1900, αντιληφθήκαμε πως δεν έχουν υλική υπόσταση ορίζουν τον χώρο και το σύνολο των αισθήσεων μας, όχι μόνο την όραση. Το πώς και το γιατί είναι το θέμα αυτής της συζήτησης.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στα πλαίσια της Electrotec 2008, στο εκθεσιακό κέντρο EXPO ATHENS στην Ανθούσα Αττικής.
Το site της έκθεσης -->> http://www.electrotec.gr/
Το site του εκθεσιακού κέντρου, όπου υπάρχει χάρτης της θέσης του και τρόποι πρόσβασης και στάθμευσης -->>
http://www.electrotec.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=120
Το site με την περιγραφη του γεγονότος -->>
http://www.electrotec.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=528&Itemid=111

Δεν υπάρχουν σχόλια: