Σελίδες

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Ειδήσεις απο ένα παράλληλο Σύμπαν


1. Η Παλλενήλια Ενωση Εχωκλειστών και η Ομοσχονδρία Εργολάκκων προέβησαν σε ικανή αναφίμωση, όπου ρηχώς αναφαίρεταιι ότι θα λάβουν θέρος στην δημοκρασία για την πώληση συχνομίτων, προς όφελος των ελλήνων ακροβατών και τι-λε-ρε-θατών.

2. Η κοινωνία είναι αφοπλισμένη από τα κέντρα λήξης αποφράξεων.

3. Ο κ. Βενιχέλος γλίστρησε προς την πλευρά της Νέας Δημοκρασίας, με την υποστρίβειξη του κ. Λογέδρου,

4. Οι εβροχέοι εστέροι παρέχεσαν δείχνω, όπου παρεβραίθησαν κρασικοί παράδοντες. Οι συντηδαιμόνες δοκρίμασαν ποδαράκια λαού και δήλωσαν ότι κάθε μέθοδος είναι εφρικτή για την παρεμπόσειση των διαμιλώσεων και των απορειών.
_____________________
ΣΗΜ. η ιδέα ήρθε κατακούτελα αφού άκουσα παρουσιαστή (ή μήπως δημ/φο;) να λέει με άνεση τη λέξη "Παλλενήλια" χωρίς να στραμπουλίζεται η γλώσσα του!!!