Σελίδες

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Πόσοι και ποιοί είμαστε


Μετά την τελευταία απογραφή του έτους 2001, που διενεργήθηκε στις 18 Μαρτίου του 2001, τα διάφορα πληθυσμιακά μεγέθη στην Ελλάδα έχουν ως εξής (οι πληθυσμοί είναι μόνιμοι):Η δημογραφία της Ελλάδας αφορά τη μελέτη του πληθυσμού της Ελλάδας τόσο σε επίπεδο στατιστικών στοιχείων όσο και από ποιοτική άποψη. Στην Ελλάδα απογραφές πληθυσμού, που εξετάζουν και άλλα στατιστικά στοιχεία εκτός του συνολικού πληθυσμού και του τόπου διαμονής, γίνονται κανονικά κάθε δέκα χρόνια μετά το 1920. Υπεύθυνη για αυτές, καθώς και για απογραφές άλλων στατιστικών στοιχείων του πληθυσμού, όπως δείκτες απασχόλησης, εκπαίδευσης κλπ, είναι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας.

Στοιχεία πληθυσμού απογραφής 2001
Σύνολο: 10.964.020 (εκτίμηση 1 Ιανουαρίου 2009: 11.262.539)

Άρρενες: 5.431.816 (49,54%)
Θήλεις: 5.532.204 (50,45%)

Κατά ηλικία:

0-14 ετών: 1.666.888 (15,20%) -- 2008 14.4% 1.614.785
15-64 ετών: 7.423.889 (67,71%) -- 2008 67.5% 7.569.304
65 ετών και άνω: 1.873.243 (17,08%) -- 2008 18.1% 2.029.695

-->> για προσδόκιμο ζωής, και λοιπούς δείκτες, καθώς και για πληθυσμό ελλήνων μεταναστών ανά τον κόσμο, πατείστε εδω
-->> κλικ! στις εικονες να μεγαλώσουν
____________________________________
ΣΗΜ.1. Στοιχεία απο εδω και εδω

ΣΗΜ.2. Πραγματικός και μόνιμος πληθυσμός

Στις ελληνικές απογραφές αναφέρονται οι όροι πραγματικός και μόνιμος πληθυσμός, οι οποίοι εξηγούνται παρακάτω:

Ως πραγματικό πληθυσμό ενός τόπου ορίζουμε το συνολικό πληθυσμό που βρέθηκε και απογράφηκε κατά την απογραφή στο συγκεκριμένο αυτό τόπο, ανεξάρτητα από το αν διαμένει μόνιμα στον τόπο αυτό, ή αν είναι προσωρινός ή περαστικός.

Παράδειγμα (και διαφορά από τον μόνιμο πληθυσμό): Κάποιος την ώρα της απογραφής ήταν στην Πάτρα. Όμως εκεί βρέθηκε τυχαία, ή ήταν περαστικός και διαμένει μόνιμα στη Λάρισα. Αυτό το δηλώνει. Έτσι, καταγράφεται στον πραγματικό πληθυσμό Πάτρας (αφού απογράφηκε εκεί) και ταυτόχρονα στο μόνιμο πληθυσμό Λάρισας (αφού μόνιμα διαμένει στη Λάρισα).

Ως μόνιμο πληθυσμό ορίζουμε το συνολικό πληθυσμό που δήλωσε ως μόνιμη κατοικία του κατά την απογραφή του τον συγκεκριμένο τόπο, ανεξάρτητα από το πού βρέθηκε και απογράφηκε στην επικράτεια της χώρας.

Παράδειγμα (και διαφορά από τον πραγματικό πληθυσμό): Κάποιος την ώρα της απογραφής ήταν στην Πάτρα. Όμως εκεί βρέθηκε τυχαία, ή ήταν περαστικός και διαμένει μόνιμα στη Λάρισα. Αυτό το δηλώνει. Έτσι, καταγράφεται στον πραγματικό πληθυσμό Πάτρας (αφού απογράφηκε εκεί) και ταυτόχρονα στο μόνιμο πληθυσμό Λάρισας (αφού μόνιμα διαμένει στη Λάρισα).

ΣΗΜ.3. Στον τίτλο του αντίστοιχου πίνακα αναφέρονται 23 μεγάλες πόλεις, ενώ στον πίνακα φαίνονται 22. παντού ο γνωστός.. δαίμων!

Δεν υπάρχουν σχόλια: