Σελίδες

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤ/ΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:
 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Τοπίου»

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομικός Σχεδιασμός»

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»

 • ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1080/24-12-2007 τ. Γ’
  Πληροφορίες: τηλ. 2610 996 357
  Λήξη ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τις ανωτέρω θέσεις είναι η 17-3-2008.
  (Από τη Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ)

  Δεν υπάρχουν σχόλια: