Σελίδες

Τρίτη, 1 Απριλίου 2008

ΤΟ ΦΟΒΕΡΟ VETO (νετο σκετο με ολιγον απο τζατζικι)

Η ιέρεια Ελλάς προχωρεί με την κεφαλήν υψηλά, ορθώνουσα το υπερήφανον ανάστημά της προ των εχθρών και ανεμίζουσα το ισχυρότερον όπλον αυτής, το φοβερόν και τρομερόν VETO, το οποίον, ειρρήσθω εν παρόδω, είχεν προαναγγείλει πλειστάκις οτι θα εχρησιμοποίει κατά το τελευταίον τετράμηνον -τουλάχιστον τετράμηνον, μπορεί και εξάμηνον, ίσως και έτος.

Η ιέρεια κρατεί στιβαρώς εις την δεξιάν αυτής χείρα το όπλον αυτό, τελευταίας τεχνολογίας, αγνοούσα τας πιθανάς επιπτώσεις εις τον ναόν όστις ευρίσκεται όπισθέν της, ακριβώς επειδή θέλει το χρησιμοποιήσει δια πρώτην φοράν. Εντός της καρδίας της πάλλονται φόβος και τρόμος, ειρηνική ούσα λογω χαρακτήρος, παραδόσεων και ασκήσεων επι αιώνας εις την βλακείαν -την πνευματικήν οκνηρίαν, αν το επιθυμείτε ελαφρύτερον.

Οι εχθροί, παρατεταγμένοι κατά φάλαγγας, αναμένουν την πράξιν της ιερείας. Γνωρίζουν την αποφασιστικότητα αυτής εις δυστήνους στιγμας, θέλουσι ομως δοκιμάσει και την τόλμην της. Είναι γνωστόν τοις πάσι, οτι η ιερεια είναι τσακάλι στην άμυνα, απορρίπτει επιτυχώς δια μεσου των αιώνων καθε απόπειραν βιασμού του σωματος της και τιμωρεί τους επιδόξους βιαστάς, αλλα είναι άγνωστη εις αυτήν ακόμη και η λεξις "επίθεσις". Οσο για τη λέξη "παζάρι" την απορρίπτει ως μη γηγενή -μαζί με την πράξιν του παζαρέματος- φτου φτου πτωχέ λαουτζίκο.

Την αναμένουν υπομονετικά, έχοντες προετοιμάσει ηδη την απόκρουσιν προς το φοβερόν και τρομερόν VETO, το οποίον, κραδαίνουσα εις την δεξιάν της χείρα, ανεμίζει ως σημαίαν και ως λάβαρον, αναμένουσα και αυτη ενα μέγα θαυμα, κατι οπως το "ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ" ας πουμε. Χάθηκε, Παναγιά μου, ενα θαυματάκι ακομα; Να δουν το όπλο οι οχτροί και να λακκίσουν;

Και τι δεν θα έδινε να ηυρίσκετο εις την θέσιν της αθλητρίας Χρυσοπηγής (προσέξατε την σημειολογιαν) Δεμετζή, ήτις ήναψεν με την ολυμπιακήν φλογα τον προ του Καλλιμαρμάρου Σταδίου βωμόν! Τι δεν θα έδινεν να ηυρίσκετο εις Μπαχάμας π.χ. αντί του βαλκανικού (φτου φτου) πτωχού χώρου!

Η μοίρα των ιερειών όμως είναι προβλεπομένη, πλήρης βασάνων και ανευ σκιών, ουτω, σύρονται εις -δήθεν και ταχα- διαπραγματεύσεις, διατηρώσαι ψευδαισθήσεις περί της σωτηρίας του ναού, του λαού, των πτωχών συμπολιτών, των οδοιπόρων, των πασχόντων, και παει λέγοντας.

Δια παν ενδεχόμενον, κάτωθεν της πλουσίας εις πτυχάς εσθήτος της χρώματος κυανού, φορεί μια "πάνα βρακάκι" ώστε να διατηρεί νωπή την εντολήν. Θα χρειασθεί απαραιτήτως ίσως να επιδείξει αυτήν εις τους φίλους και συμμαχους, αν δεν πιάσει τόπο το ανεμιζόμενον υπερόπλον και εάν οι σύμμαχοι έχουν προτρέξει με διαφόρους μεθόδους να το παρακάμψουν.

«Αχ! Μακάρι να γλίτωνα από αυτόν τον βραχνάν»! ψιθυρίζει όπισθεν της λαμπράς οδοντοστοιχίας της και προχωρεί προσθέτουσα: «Θεε των ελλήνων, κάνε τωρα το θαύμα Σου!»

____________________
-->> ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ, θα μπορούσε η μετονομασία της δικής μας τοποθεσίας ως ORIGINAL MACEDONIA να έδινε ένα γκλάμουρ στα προιόντα μας, να πρόσθετε μια κάποια αίγλη. Προτείνω μαλιστα την εφαρμογήν της ιδέας αυτής προκαταβολικώς και εις άλλας τοποθεσίας της χώρας, ώστε να προληφθουν σχετικαί ενέργεια υπο μελλοντικών σφετεριστών ονοματων και περιοχών π.χ. ORIGINAL CRETA, ORIGINAL CORFOU, ORIGINAL CEFALONIA, ORIGINAL THRACE, ORIGINAL LAMIA, ORIGINAL KALAMATA, ORIGINAL VOLOS, ORIGINAL KAVALA, ORIGINAL MYCONOS, ORIGINAL RHODES, ORIGINAL SALONICA, ORIGINAL ATHENS, -και ενα ORIGINAL GREECE ή ORIGINAL HELLAS, δεν θα με χαλαγε...

-->> Α! το νέο προγραμμα της Ε.Ε. περί μεταφοράς των απορριμάτων και ταφής αυτων στη Σελήνη, ορίζει ως πιλοτική εφαρμογή τον ελλαδικό χωρο. Οθεν, το επάγγελμα των σκουπιδιαραίων αντί να περάσει κρίση θα αναβαθμισθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: