Σελίδες

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008

Η Θεωρία της Ευφυούς Ωθήσεως 2007/09/27

2007/09/27

Η Θεωρία της Ευφυούς Ωθήσεως - Η Χριστιανική απάντηση στην άθεη Νευτώνια βαρυτική θεωρία και κοσμολογία.
πρώτη μορφή δημοσιεύθηκε σαν σχόλιο στα Βομβίδια - σχεδόν γράφτηκε μόνη της, ή μάλλον μου την ενέπνευσε ο Ευφυής Ωθητής - και η αντίστοιχη θεωρία της Ευφυούς Πτώσεως. Εδώ είναι η δεύτερη, εμπλουτισμένη και διορθωμένη εκδοχή της. Γιατί να ακολουθήσω το πρότυπο του ειδωλολάτρη Πτολεμαίου τη στιγμή που υπάρχει το πρότυπο του Κοσμά του Ινδικοπλεύστη;)Για την κίνησιν των αστέρων και δια την πτώσιν των σωμάτων, δεκάδες θεωρίες προτάθηκαν, αλληλοσυγκρουόμενες και ακατανόητες όπως οι γλώσσες της Βαβέλ. Δυστυχώς δε η επιστήμη, κάτω απο την επίδραση της ειδωλολατρείας, του αθεϊσμού, και του εωσφορικού Διαφωτισμού, οπισθοχώρησε και έκανε παραχωρήσεις σε ξεπερασμένες παλαιότερες θεωρίες, όπως οι θεωρίες της σφαιρικής και κινούμενης γύρω από τον ήλιο Γης, τη στιγμή που ο μοναχός και ταξιδευτής Κοσμάς ο Ινδικοπλεύστης[1] με ακλόνητα επιχειρήματα είχε αποδείξει ότι η Βιβλική θεώρησις της ακινήτου, επιπέδου και κεντρικά τοποθετημένης γης ήταν η πλεόν επιστημονική και ταυτιζόμενη με τα δεδομένα της παρατηρήσεως.Ούτως ο αντίχριστος παπικός σχισματικός και προβατόσχημος λύκος Κοπέρνικος ανέσκαψε τους ηλιοκεντρικούς λήρους του ελάσσονος εθνικού σοφιστή Αριστάρχου εκ Σάμου. Ο άθεος λιμπερτίνος και ακόλαστος Τύχων Μπράχε διέφθειρε παντελώς τον ήδη πνευματικά κλονισμένο πιετιστή προτεστάντη σεκταριανό Κέπλερ, οδηγώντας τον εις την διατύπωση χονδροειδών και ελατωματικών εξισώσεων δια την κίνησιν των πλανητών, οι οποίοι αν και φέρουν τον χαρακτηρισμό των νόμων δεν χαρακτηρίζονται ούτε απο την απλότητα ούτε την συμμετρία που ένας κοσμικός νόμος θα ώφειλε να έχει, αντιθέτως ακολουθώντες τις θεωρίες των κωνικών τροχιών τις οποίες πυθαγόριζαν οι έχθροι της αγίας ημών Εκκλησίας, οι νεοπλατωνικοί.Αποτέλεσμα ήτο η διατύπωσις του ηλιοκεντρισμού υπό τουΙταλού σοφιστού Γαλιλαίου. Το ολέθριο έργον όμως αυτού του άθεου ερμητιστού και κρυφού μέλους του σατανικού τάγματος των Ναϊτών Ιππότών δεν σταμάτησε εδώ. Ο όλέθριος αυτός δαίμων έρριξε τον δηλητηριασμένο σπόρο, τον οποίον αργότερα καλλιέργησεν ο εξ Αλβιώνος ορμώμενος Νεύτων. Και φαίνεται εδώ το βάθος της κακίας ή της αφελείας της Ιεράς Εξετάσεως ήτις δεν κατέστειλεν μετά του απαιτουμένου ζήλου την σατανικήν αυτήν πλάνην, περιοριζόμενη εις τους λόγους του εν λόγω δαίμονος.Ο Ισαάκ Νεύτων, στον οποίον οι άθεοι φωταδιστές δαψιλεύουν το φωτοστέφανον του μεγάλου επιστήμονος, υπήρξεν και αυτός προβατόσχημος λύκος. Ως δείχνει και το όνομά του ως και το όνομα της μητρός του (Χάννα) ήτο και αυτός σπέρμα της ολέθριας φυλής των Χριστοκτόνων Εβραίων, πράγμα που δια τους άθεους και χριστομάχους φωταδιστές είναι η καλυτέρα των συστάσεων. Ητο επίσης κρυπτοκαββαλιστής και αρνείτο την Αγίαν και ομοούσιον Τριάδα. Ως εκ τούτου, οι απόψεις του και οι επιστημονικές του θεωρίες χρωματίζονται απο το χριστομάχον του μένος. Ούτος λοιπόν διετύπωσεν την υλιστικήν, άθεον και παράλογον θεωρίαν της Βαρύτητος, βασισμένος εις τας χονδροειδείς και υπεραπλουστευτικάς εξισώσεις του Κέπλερ.Πλήν όμως, την δωδεκάτην ώραν, και στον νεκρικόν του κράββατον, ο άθεος και χριστομάχος Νεύτων είδε το φώς το αληθινόν και απεκήρυξεν την σατανικήν αυτήν θεωρίαν. Μάρτυς της μετανοίας του υπήρξε η λαίδη Έλλα Χώστον, βαρώνη του Μπηχτον και κόμισα του Αχπονάιστα απομνημονεύματα της[2]. Αυτά τα απομνημονεύματα ελογοκρίθησαν απο τη Νέα Τάξη Πραγμάτων, το τάγμα Ιπποτών Ναϊτών, το Τάγμα Ιπποτών της Περισκελίδας, το Τάγμα Ιπποτών του Αιδοιολουτήρος("L'Ordre Ancienne et Sacree Des Chevaliers De Bidet")[3], τη Λέσχη Μπίλντενμπέργκ, τη Λέσχη Καρλάυλ και την Χαρτοπαικτική Λέσχη Ιλίου “Κώτσος ο ελαφροχέρης” προκειμένου να επικρατήσει, ως και έγινε, η άθεος και παράλογος θεωρία της παγκοσμίου έλξεως.Λέγεται υπό των αθέων κομμουνιστών (και πιθανότατα κρυφών ομοφυλοφίλων) επιστημόνων ότι η παγκόσμιος έλξις είναι η αιτία της κυκλικής κίνησης των πλανητών του “ηλιακού” συστήματος. Επιθυμούν δηλαδή να πιστέψωμεν ότι άπαντα τα υλικά σωματα, άνευ εγκεφάλου δια να σκεφθώσι, οφθαλμών δια να ιδώσι και ποδών δια να κινηθώσι όχι απλώς πλησιάζουν το ένα το άλλο, αλλά επιλέγουν και την συντόμότερη οδό. Συνειδητοποιείτε τον παραλογισμό και την ανοησία αυτής της πρότασης, η οποία διδάσκεται στα σχολεία μας ως επιστημονική και αποδεδειγμένη θεωρία; Και μάλιστα την χαρακτηρίζουν δύναμη εξ αποστάσεως. Αλήθεια, πως είναι δυνατόν να υπάρχει δύναμις εξ'αποστάσεως; Δοκιμάστε να κινήσετε και το ελαφρότερο αντικείμενο χωρίς να το αγγίξετε και θα δείτε ότι είναι αδύνατο. Πόσο πιο αδύνατο θα είναι εξ'αποστάσεως να ασκηθεί δύναμη είς τους υποτίθεται τεραστίους πλανήτες; Όσο το σκέφτεται κάποιος, τόσο περισσότερο συνειδητοποιεί το παράλογο του Νευτωνισμού.Η παρανοϊκή και ανόητη θεωρία του Νευτωνισμού, όπως ήταν φυσικό, οδήγησε είς ακόμα πιο απίθανους παραλογισμούς και λήρους όπως η θεωρία της Σχετικότητος του Εβραίου άθεου Μασώνου Αϊνστάιν με τις φαντασιοπληξίες περι καμπυλώσεως του χώρου και του χρόνου. Αφού ο χώρος είναι καμπύλος, λέγω, πώς είναι δυνατόν εμείς να μπορούμε να χαράξουμε ευθείες; Πως γίνεται το νήμα της στάθμης να είναι ευθές; Αν ήταν αλήθεια η παραληρητική ιδέα της καμπύλωσης του χώρου, γιατί το νήμα της στάθμης είναι ευθές και όχι καμπύλο σαν τόξο; Και η παραφροσύνη και η μωρία συνεχίζεται, με τα υποθετικά ανύπαρκτα βαρυόνια, τις μωρίες της κβαντικής φυσικής και άλλες ηλιθιότητες τις οποίες οι άθεοι φυσικοί αντιμετωπίζουν σαν μεγάλες και ιερές αλήθειες.Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει μία άλλη εξήγησις, την οποία αποσιωπά η σύγχρονη επιστήμη.Και αυτή είναι η θεωρία της Ευφυούς Ωθήσεως η οποία ασκείται από κάποια υπερβατική νοήμονα οντότητα, την οποία, για ευκολία θα ονομάσουμε Ευφυή Ωθητή.Λέγοντας Ευφυή Ωθητή δεν εννοούμε απαραιτήτως τον θεό της Αγίας Γραφής, η περιγραφή του οποίου πάντως ταιριάζει απόλυτα με τον Ευφυή μας Ωθητή. Αυτός λοιπόν ο Ευφυής Ωθητής, με κάποιον τρόπο ή μηχανισμό που δεν θα μπορέσουμε να συλλάβουμε (καθώς είναι υπερβατική) ωθεί και συγκρατεί τα μακρινά, μεγάλα και επικίνδυνα ουράνια σώματα έτσι ώστε να ακολουθούν κυκλική ή επικυκλική τροχιά, ενώ ταυτόχρονα τα μικρά και λιγότερο επικίνδυνα τα ωθεί και τα ενσωματώνει στη γη, πιθανότατα για να μην αιωρούνται και γίνονται επικίνδυνα για τη ζωή.Αυτή η θεωρία όχι μόνο εξηγεί την κίνηση των πλανητών και την πτώση των σωμάτων, αλλά και μας επιτρέπει να απαλλαγούμε απο τα άθεα και παγανιστικά Κοπερνίκεια, Γαλιλαϊκα και Πτολεμαϊκά πρότυπα, επαναφέρει δε θριαμβευτικά το φιλόχρηστο Βιβλικό πρότυπο της ακινήτου, επιπέδου και τοποθετημένης στο κέντρο του σύμπαντος γης[4]. Ένας Ευφυής Ωθητής (χυδαϊστί Σμπρώχτης) μπορεί να καθορίσει όποια τροχιά των πλανητών επιθυμεί, όποια και να είναι η μορφή του συμπαντος.Η Θεωρία της Ευφυούς Ωθησης (χυδαϊστί "Ευφυούς Σμπρωξίματος" και βαρβαριστί "Intelligent Pushing") απαλλάσσοντας την επιστήμη απο την ανώφελη διανοητική γυμναστική της σώρευσης υποθέσεων επι υποθέσεων και απίστευτων λήρων βασισμένων σε λανθασμένες και υπεραπλουστευτικές εξισώσεις, την ελευθερώνει απο τα δεσμά του αθεϊσμού, του υλισμού και του ορθολογισμού, επιτρέποντας της να ξαναβρεί τον αρχικό της σκοπό: την εξύμνηση και την δόξα του Θεού Ημών. Η αποσιώπησή της, και η εμμονή σε ξενόφερτες, φωταδιστικές και παρωχημένες θεωρίες (τις οποίες διαδίδουν πολυεθνικοί οργανισμοί) θα οδηγήσει αναπόφευκτα τη χώρα στην εθνική υποτέλεια, τη διανοητική έκπτωση και την καταστροφη.Καλώ λοιπόν όλους τους Έλληνες Ορθόδοξους πατριώτες, στο όνομα της γνώσης και της χρηστοήθειας, να απαιτήσουν να εισαχθεί στα σχολικά βιβλία η Θεωρία της Ευφυούς Ωθήσεως στα σχολεία της χώρας, ως εναλλακτική της άθεης βαρυτικής θεωρίας.[1],[4]. Κοσμά Ινδικοπλεύστου, "Χριστιανική Τοπογραφία"[2]. E.Hoston, "Memoirs: An account of the reign of His Majesty, King George I", σελ.517[3].E.T.Carson "A Masonic bibliography of the Masonic books and works on other secret societies, Knights Templars, Chivalric orders, &c., in the Library of E.T. Carson, of Cincinnati",σελ.222Υ.Γ.1: "Don't push the pusher!" κατά τον φίλτατον ΓάιονΥ.Γ.2: Το κορυφαίο ορθόδοξο troll party είναι εδώ. Έχει μαζέψει και χορεύτριες. (Ιππότες; γίνατε πλέον μοναχικό τάγμα;)
Posted by penguin_witch at 8:53 πμ
Labels: , , ,

26 comments:
cyrusgeo είπε...
Πού υπογράφουμε;
11:57 πμ
Zaphod είπε...
Εξαιρετική θεωρία, η οποία και καλύπτει πολλά κενά της εβραιοσιωνιστικής βαρυτικής θεωρίας!Εύγε τέκνον, ο κύριος με τα σου (με τα κωκ κτλ) μαζί σου!
1:50 μμ
π2 είπε...
Τωόντι, συναρπαστική θεωρία. Ανακινεί δε εκ νέου το ζήτημα της άλλης αδίκως λησμονημένης θεωρίας, εκείνης του Ευφυούς Μπήχτη.Θυμίζω ότι κατά την θεωρία τούτη, η μεταστοιχείωσις, κατά τας φιλοσοφικάς γραφάς του μεσαιωνικού ΕΛληνισμού μας, του Ευφυούς Σμπρώχτη σε Ευφυή Μπήχτη, και οι εις το διηνεκές παλινδρομικές κινήσεις αυτού εις εν ιδεατόν αλλ' καθ' ουσίαν υπαρκτόν συμπαντικόν δοχείον, θα επαρκούσαν, δια μέσου των καταλλήλων μετατροπέων, δια την δια παντός επίλυσιν του προβλήματος της παγκοσμίου ελλείψεως ενεργείας.
2:11 μμ
J95 είπε...
:)
2:45 μμ
penguin_witch είπε...
@cyrusgeo: Προσεχώς στο Αντίβαρο... :p Σοβαρά τώρα, τρέμω στη σκέψη ότι μπορεί κάποιος να το πάρει στα σοβαρά...@zaphod: Αμήν τέκνον, είθε η ζυμαροϊδής απόληξίς Του να σε αγγίξει... τι λέω, ήμαρτον, τον Ιεχωβά εννοούσα.... φτου φτου φτου... ;)@π2: δεν το εγνώριζα! Είναι προφανές ότι η Θεωρία της Ευφυούς Ωθήσεως προάγει τη γνώσιν! Ευχαριστω! Ισως ή θεωρία του Ευφυούς Μπήχτου να βρίσκεται πίσω απο την αποδιδόμενη στην 'πυρηνική σχάση' ενέργεια της ατομικής βόμβας...
5:17 μμ
Διαγόρας είπε...
Έξοχο! Ανεπανάληπτο! Καταπληκτικό! Πιγκουίνα, είσαι ταλέντο!Άντε και εις ανώτερα, για να διδαχθεί επιτέλους ο παραστρατισμένος κόσμος την αλήθεια πίσω από άλλα μυστηριώδη φαινόμενα τα οποία οι "επιστήμονες" (χα!) νομίζουν πως έχουν εξηγήσει, όπως ο ηλεκτρισμός, η επαγωγή, το φως, ο ήχος, κλπ.Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου, αλλά η θεωρία που διατύπωσες σχετίζεται με θεωρία η οποία έχει ιστορικό προηγούμενο: για μία λεπτομερή περιγραφή της όλης παράνοιας, βλέπε http://en.wikipedia.org/wiki/Occasionalismεν ολίγοις, αυτή η ζαβλακολογία έχει χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο κατορθώνουμε να κινούμαστε: οι επιστήμονες νομίζουν πως το σώμα μας κινείται στο χώρο ωθούμενο από ενέργεια που παράγουν, υποτίθεται, οι μύες μας, λαμβάνοντας εντολές, και καλά, το μυαλό μας μέσω, τάχα μου, του νευρικού συστήματος, ενώ κάθε καλός Χριστιανός γνωρίζει βέβαια πως εμείς απλά επιθυμούμε κάτι, και ο Πανάγαθος Ζμπρώχτης εκπληρώνει την επιθυμία μας ζμπρώχνοντας το σώμα μας ή τα άκρα μας προς την κατάλληλη κατεύθυνση.
1:07 μμ
pølsemannen είπε...
Ααααααααααα!!!!!! πίστευτο ποστ!Στην αρχή σκέφτηκα μήπως η θεωρία του Ευφυούς Σμπρώχτη είχε κάποιαν σχέσιν με την γενετήσιαν διαδικασίαν, αλλά τελικά διαπίστωσα προς μεγάλη μου χαράν και ικανοποίησιν ότι ανταυτού καταεξευτέλισε τις άθεες και βλάσφημες θεωρίες των ιλλουμινάτι καλικαντζαραίων Αρίσταρχου, Νέυτωνος ,Γαλιλαίου Αϊνστάινεως και άλλων.Μα τον Ήφαιστο τον κούτσαβλο και την Φρέγια την βυζαρού (Την προτιμώ από την Αφροδίτη γιατί έχει μεγαλύτερα βυζιά) "...ECFR is the world's leading institution of evangelical physics!!!!..." μόνο στις Θ.Η.Π.Α.(Θεοκρατικές Η.Π.Α.) μπορούν να γίνουν αυτά! Ήμαρτον ρεσύ! (Γεωργίου speaking).Α! δες και ένα σπέσιαλ βιδεάκι με ένα ταλαντούχο αμερικανάκι, ειδικά εκεί που κάνει τον Outright Retard με την εφιάλτη τον άθεων την… μπανάνα, δίνει ρέστα! κλιξ
4:29 μμ
SimonSays είπε...
Σωστός ο sfrang. Καλά θα κάνουν οι δικαστές να απουσιάσουν και φέτος ώστε να αποφύγουν δικαίως τέτοιου είδους αιτήσεις εξαίρεσης.Παρόμοιες αιτήσεις οφείλουν να γίνουν και σε οποιαδήποιτε αίθουσα υπάρχει σταυρός στον τοίχο πάνω από το δικαστή.-Simon @ atheoi.ORG
8:42 μμ
SimonSays είπε...
Μοναδικό και ανεπανάληπτο Penguin Witch όντως έχεις ταλέντο. Το διάβασα στη δουλειά και ευτυχώς ήμουν μόνος στο γραφείο να γελάσω με όλη μου τη δύναμη.Σε πρόσθεσα στο blogroll μου να είσαι παρέα με τους υπόλοιπους "φωταδιστές" της Ελληνικής μπλογκόσφαιρας :-)ΥΓ Λάθος το προηγούμενο ποστ παρακαλώ να σβηστεί! (οοπς)-Simon @ atheoi.ORG
8:43 μμ
Shipwrecked Frontier Pioneer είπε...
Εγραψες, εσπειρες, εσμπρωξες, ώθησες!!!!!!!Κρατα το κειμενο και οταν ερθει και στην Ελλαδα το "διλλημα" Εξελιξη ή Ευφυης Σχεδιασμος (δε θα αργησει, την Αμερικη την ακολουθουμε απο κοντα), το στελνεις στο Υπουργειο Παιδειας μαζι με ολες τις υπογραφες μας.
10:45 πμ
penguin_witch είπε...
@j95: ;)@Διαγόρας: Πραγματικά ενδιαφέρουσα η υπόθεση του Οκαζιοναλισμού. Το ερώτημα που θέτετε πάντως αφήνει ανοιχτό ένα ζήτημα - Το θέμα του κακού πως απαντάται... Ω,ναι, με το προπατορικό αμάρτημα όλα τα όντα απέκτησαν την σατανική αδράνεια, την αντίσταση στην άμεση αλλαγή της φοράς τους και την ώθηση του μεγάλου Ευφυούς Σπρώχτη! Βλέπετε πώς αυτή η θεωρία όχι μόνον εξηγεί τη φυσική, αλλά και τη μεταφυσική! (το παρατραβάμε και θα σπάσει...)@Κάρολον: Λησμονάτε τα Ηνωμένα Βυζαντινά Δεσποτάτα, τα οποία πρωτοπόρησαν στην ιερογαμίαν Κράτους/Εκκλησίας.Θεός ο τύπος - η αδερφή μου άρχισε να ανησυχεί για την ψυχική μου υγεία μόλις έβλεπα το outright retard μέρος του βίντεο...@simon: Θένξ... Και γιατί να μας πειράζει το "φωταδιστές"; Στην αρχή, αν θυμάμαι καλά, ακόμα και ο όρος διανοούμενος ("intellectuel", "intellectual") χρησιμοποιήθηκε στην αρχή για να λοιδωρήσει τους Γάλλους διαννοούμενους που υποστήριξαν τον Ντρέυφους.
10:50 πμ
penguin_witch είπε...
@Πρωτοπόρο εξερευνητή: θα το στείλω αλλά φοβάμαι ότι θα μας πάρουν στα σοβαρά.Οσο για το δίλημμα, δεν ξέρω αν θα έρθει. Ηδη έχουν λογοκριθεί σχολικά βιβλία που ανέφεραν την εξέλιξη σαν γεγονός και όχι σαν απλή υπόθεση.Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά το βιβλίο Ιστορίας του Ανθρωπίνου Γένους του Λ.Σταυριανού που είχα την τύχη να πάρω στα χέρια μου και το οποίο θεωρώ το καλύτερο σχολικο βιβλίο που μπήκε στην τσάντα μου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το πως η -συμπαθέστατη μεν,ελληναρού δε- καθηγήτρια μας απέφευγε να μας το διδάξει, κάνοντάς μας διαλέξεις με πρωτολιακοπούλεια παραϊστορικά και παραβιολογικά για την ανωτερότητα της ελληνικής φυλής. Με το που ήρθε η κυβέρνηση του Δρακουμέλ, το βιβλίο αποσύρθηκε...
11:00 πμ
Shipwrecked Frontier Pioneer είπε...
Το γνωριζω οτι το θεμα εχει ηδη τεθει (και εχει ληξει) με τη λογοκρισια κεφαλαιων περι εξελιξης στα σχολικα βιβλια. Αν θυμαμαι καλα, υπηρχε και μια αρκετα ηχηρη υποθεση στη χωρα μας στις αρχες του αιωνα με μια σχολη που εκλεισε γιατι διδασκε την εξελιξη (Δε θυμαμαι λεπτομερειες, οποιος θυμαται ας κανει μια παρεμβαση).Αυτο που δεν εχει γινει ακομα εδω, ειναι να αποκτησει το θεμα τη δημοσιοτητα που εχει αποκτησει στην Αμερικη. Φανταζεστε εκπομπες με Χαρδαβελλα, Τατιανα, Ευαγγελατο, παπα-Τσάκαλο να μιλανε με στοφα επιστημονα για το ποσο αμφισβητειται η εξελιξη; Μπρρρρ
11:06 πμ
Διαγόρας είπε...
> Και γιατί να μας πειράζει το> "φωταδιστές";Επειδή το δεύτερο συστατικό το "άδι" προέρχεται από το "σκοτάδι". Η λέξη είναι δηλαδή προφανώς κατασκευασμένη έτσι ώστε να δείχνει πως προέρχεται από τη λέξη "σκοταδιστές" όπου το "σκο" έχει αντικατασταθεί με "φω".
12:21 μμ
Rodia είπε...
ΣΤΙΓΜΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ!!!ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ κ. Πινγουΐνα μας:-)))..μου δημιουργήθηκε μια απορία: τελικά, το Σύμπαν μήπως είναι λεωφορείο..?..(λόγω Μεγάλου Σμπρώχτου)
12:54 μμ
omadeon είπε...
ΕΞΟΧΟ κείμενο! Ρηξικέλευθο, μεστό νοήματος και Θείας εμπνεύσεως, καταρρίπτει ΚΑΙ τον αντίχριστο τετραγωνισμό του Κύκλου!Θα ήθελα μόνο να υπενθυμίσω, τα Ιερά Λόγια του ΙΔΙΟΥ του συγγραφέως, από τον ιστότοπον της αρχικής γραφής που ενέπνευσε το Πιγκουϊνιον πόνημα, τα εξής βαρυσήμαντα λόγια:"Ἀλόγιστά τε καὶ ξένα τῆς ἡμετέραςφύσεως καὶ τάξεώς εἰσι τὰ τοιαῦτα. Πῶς δὲ πάλιν ὑετοῦγινομένου ἐπ' ἀμφοτέρους δυνατὸν λέγειν καταφέρεσθαι ἐπὶτοὺς δύο τὸν ὑετόν; Καὶ οὐχὶ τὸ μὲν καταφέρεσθαι, τὸ δὲἀναφέρεσθαι, ἢ ἀντιφέρεσθαι, ἢ εἰσφέρεσθαι καὶ ἐκφέρεσθαι;Τὸ γὰρ ἀντίποδας νοεῖν καὶ ἀντιβρέχειν ἐπ' αὐτοὺς ἀναγκάζεινοεῖν· καὶ εὐλόγως ἐπεγγελάσεταί τις ταῖς καταγελάστοιςταύταις ὑποθέσεσιν, ἀνάρμοστα καὶ ἄτακτα καὶ ἀφύσικαφθεγγομέναις. "Μετά τα ανωτέρω, I rest my case! :)
8:55 μμ
SimonSays είπε...
Ενδιαφέρον αυτό για τους διανοούμενουςΕγώ πάντως για το θέμα της Εξέλιξης ρίχνω το μπαλάκι στους καθηγητές πλέον. Δε λέω, μακάρι το υπουργείο να έκανε παραπάνω, αλλά έχουν και οι δύο μεριές τις ευθύνες τους.
2:40 πμ
omadeon είπε...
Εγώ ρε παιδιά ξύπνησα με πονοκέφαλο μετά τα χθεσινά συμβάντα, δηλαδή όσα είπε η μάγισσά μας (κι εγώ και άλλοι) στον επίδοξο "Ιππότη του Ναού"... ώστε είναι η πρώτη φορά που αδυνατώ να χαιρετίσω με ΧΑΜΟΓΕΛΟ τον ζωοδότη Ηλιο, όπως συνηθίζω. Χρειάζεται (εκτός από το χιούμορ) και κάποια άααλλη προσπάθεια, διότι (φίλε polsemannen) "οι καλικάτζαροι, τα ξωτικά, τα ούφο ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ο κόμης Βλαντ υπάρχει", κ.ο.κ. (όπως εξιστόρησες πως είπε για τη Νίκη της ποδοσφαιρικής ομάδας του ηγέτης τις) ;) Κι έτσι θέτω υπ' όψη σας το ενδεχόμενο, να χρειάζεται πια να γραφτεί ένα είδος "νέου Κόκκινου Βιβλίου των Μαθητών" για τον 21ο αιώνα, όπου να εξηγεί με απλά λόγια ΟΛΑ εκείνα που _δεν_ αναφέρονται (εσκεμμένα στα σχολικά βιβλία, τόσο στη Βιολογία (Θεωρία της Εξέλιξης) όσο και την Ιστορία, στα θρησκευτικά (έεε καλά) ή αλλού.Εχω ένα μικρό πονοκέφαλο διότι συνειδητοποίησα ότι ΑΝ ΔΕΝ το ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ.(Κι έχω ΤΟΣΑ άλλα να κάνω -φτου!)"Το Κόκκινο Βιβλίο των Blog για το Σχολείο του 21ου αιώνα"προτεινόμενοι συγγραφείς:Επιτροπή από blogger με ανοιχτό μυαλό.Προτείνω σαν συγγραφείς (όπως μου έρχονται, χωρίς διάκριση σπουδαιότητας)-Ροϊδης, Penguin_Witch, Μινιμαλίστας, Κέλσος, Ροδιά, Διαγόρας, Στέλιος_Φραγκόπουλος (ο κύριος αυτός ΕΙΔΙΚΑ αξίζει να είναι πρώτος!!!), και ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ που... ξέχασα λόγω πονοκεφάλου.Προτείνω ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ μετά από ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ (που ΗΔΗ υπάρχουν) που με κάποιες μικρές αλλαγές μπορούν να συναρμολογηθούν από τους ΙΔΙΟΥΣ τους συγγραφείς-τους σε επικοινωνία, για να ταιριάξουν στο σκοπό του προτεινόμενου "Μικρού Κόκκινου βιβλίου"...
9:49 πμ
omadeon είπε...
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ τα ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ:ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ, ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΜΕΓΑΛΗ:ΜΠΟΡΟΥΝ οι άνθρωποι να αλλάξουν σεξουαλικό προσανατολισμό!!!Μέσω μιας απλής θεραπείας:Τον ομαδικό βιασμό!
8:27 μμ
omadeon είπε...
ΚΑΙ ΕΔΩ (original context)
8:31 μμ
omadeon είπε...
Τελευταία νέα:1) O blogger κατέβασε ΟΛΟ το ποστ (όπου αρχικά με χαρακτήριζε αντίχριστο) αναγνωρίζοντας τη βρωμιά εκείνων που μπήκαν μέσα και ΜΗ αποδεχόμενος την "υποστήριξή του'. Επίσης όχι μόνο τους κατήγγειλε αλλά και... κράτησε κόπια ΟΛΩΝ των σχολίων, ΟΠΩΣ κι εγώ. Θα προτιμούσα να μην το "κατέβαζε" αλλά... κατανοώ ότι έπαθε σοκ και επίσης βρώμισε το μπλογκ του. Αυτή τη στιγμή απειλούμαι με... μπαράζ παρενοχλητικών τηλεφωνημάτων σε κινητό που δυστυχώς... βρήκε το νούμερο ένας τραμπούκος (ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ -γιατί ΔΕΝ είναι δημόσιο).Περιττό να προσθέσω μάγισσα, ότι όλα αυτά έγιναν από τραμπούκους που μπούκαραν στο μπλογκ του... άτυχου χριστιανού για να υπερασπιστούν την Τιμή της... Λαμπρινής (Μιραντολίνας) στην οποία ΟΥΤΕ ΚΑΝ αναφέρθηκα!
10:12 μμ
omadeon είπε...
διόρθωση:"...ΜΗ αποδεχόμενος την "υποστήριξή τους'.
10:15 μμ
omadeon είπε...
Αγαπητή Μάγισσα των Πιγκουϊνων,Αποτελεί αξιοσημείωτον ΘΑΥΜΑ ότι η ρηξικέλευθη θεωρία σου ΕΔΙΚΑΙΩΘΗ, και ΕΘΕΩΘΗ, μέσω της εμφανίσεως ΙΕΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ (αντιφωταδιστών) που έδρασαν ως ΕΥΦΥΩΣ ΩΘΟΥΝΤΕΣ, ΣΠΡΩΧΤΗΔΕΣ, PUSHERS, απειλούντες εμέ τον Αντίχριστον με Θεάρεστον Βιασμόν, ώστε να αλλάξω σεξουαλικάς προτιμήσεις πλέον... Και να ΜΗΝ απειλώ τας παρθένους κορασίδας λόγω των αμαρτωλών ερωτικών προτιμήσεών μου.Η είσοδός μου, ΚΑΙ εις την Ιεράν Σύνοδον, τοιουτοτρόπως απεφεύχθη, διότι απέκρουσα επιτυχώς, εμπνευσθείς από το πόνημά σου, τας σατανικάς προθέσης της ΔΗΘΕΝ "ευγυούς Ωθήσεως" αύτης.Διατελώ ενήμερος, εν Σύμπαντι ΙερώΟμαδεών :)
11:34 μμ
Γουλιέλμος Delearth είπε...
Καλο το κείμενο , το prosthesa και με λινκ και στο Eosforum.>http://77037.forums.motigo.com/?action=messages_show&boardmessage_id=460368&lastpost=true#460368
3:45 πμ
s.frang είπε...
Μια ερώτηση έχω εγώ: ο Ζουράρις συμφωνεί με ταυτή τη σύλληψη; Αν δεν συμφωνεί, τότε τί συζητάμε εδω; :P
10:32 πμ
Rodia είπε...
Ax, mi to diagrapseis to blog, se parakalw... Yparxoun ena swro links pros ta ar8ra sou kai einai krima na mi leitourgoun.Apagorepse ta sxolia pantou, gia na glitwsei to blog apo bandalismous kai ola ok.Kane opws nomizeis, meine makria, to katalabainw na bare8ikes, kourastikes, klp klp, alla einai krima na xanontai istoxwroi avtis tis morfis kai poiotitas.Kali synexeia opou kai opws 8eleis! :-))) smuts!
1:26 μμ
Ανάρτηση Σχολίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: