Σελίδες

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

«MY NEXT STEP COMPETITION» και τα μυαλά στα κάγκελα!


Johnnie Walker Greece: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MY NEXT STEP COMPETITION»

Η εταιρεία Diageo Hellas A.E. διοργανώνει Διαγωνισμό με γενικό τίτλο «MY NEXT STEP COMPETITION » για την προώθηση του προϊόντος Johnnie Walker.

1. Επιτρέπεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό σε όλους τους φίλους του Facebook που κατοικούν στην Ελλάδα, εκτός από όσους έχουν ηλικία κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών (ενδέχεται να σας ζητηθεί έγγραφο αποδεικτικό της νόμιμης ηλικίας κατανάλωσης αλκοόλ), και απαγορεύεται η συμμετοχή στους υπαλλήλους της διοργανώτριας εταιρείας, στα μέλη των οικογενειών τους και σε οποιονδήποτε εμπλέκεται επαγγελματικά στην παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων.

2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές στις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους αληθώς και με ακρίβεια. Στην περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία δεν είναι σωστά, η συμμετοχή ακυρώνεται. Επίσης, η Diageo δε φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που η επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης δεν είναι εφικτή.

3. Για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό θα πρέπει να δημοσιεύσετε είτε κείμενο μέχρι 400 λέξεις είτε οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο ) διάρκειας μέχρι 2 λεπτά, στα οποία θα εκμυστηρεύεστε την προσωπική σας ιστορία/πορεία και το επόμενό σας βήμα

4. Το περιεχόμενο του υλικού που θα δημοσιευτεί θα πρέπει να τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες αποδεκτού περιεχομένου που περιέχονται στην παρούσα δικτυακή σελίδα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να παρακολουθεί το υλικό που αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα και να καταργεί ή να τροποποιεί οποιοδήποτε περιεχόμενο, το οποίο, κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια, αποτελεί μη αποδεκτή χρήση αυτών των όρων και μπορεί να περιορίσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη χρήση αυτών των υπηρεσιών όπου πιστεύει ότι έχει υπάρξει τέτοια κατάχρηση. Ενδεικτικά, μη αποδεκτό υλικό που έχει παραχθεί απο χρήστη αποτελεί το υλικό το οποίο:

- Έχει δημιουργηθεί, «ανέβει» στο site από ή συμπεριλαμβάνει άτομα κάτω των 18 ετών.
- Ενθαρρύνει, ανέχεται ή υποστηρίζει την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ ή την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους.
- Περιέχει παραβιάσεις του Diageo Marketing Code.
- Περιέχει αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία ατόμων (π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση ή άλλη πληροφορία) από τα οποία η ταυτότητα ή τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών μπορεί να γίνουν αντιληπτά.
- Μπορεί να θεωρηθεί άσεμνο, χυδαίο, προκλητικό, επιθετικό, απειλητικό, μεροληπτικό, κακοπροαίρετο, συκοφαντικό ή παράνομο.
- Κατακρίνει την εταιρεία Diageo, το Johnnie Walker ή άλλες μάρκες ποτών που αντιπροσωπεύει η εταιρεία, ή και οι ανταγωνιστικές εταιρείες του κλάδου, με κακοπροαίρετο ή υπερβολικό τρόπο που ενδέχεται να βλάψει την εταιρική φήμη ή την φήμη των μαρκών (ή να παραβιάσει νόμους ή κανόνες).
- Αναφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο με τρόπο κακοπροαίρετο, συκοφαντικό ή ασκώντας κριτική (ιδιαίτερα όταν τα μηνύματα αυτά αφορούν διάσημα ή δημόσια πρόσωπα).
- Παραβιάζει, ιδιοποιείται ή καταχράται με οποιονδήποτε τρόπο κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα, προϊόντα διάνοιας, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
- Παραβιάζει το νόμο ή τα ατομικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου (ενδεικτικά το δικαίωμα στο όνομα, την προσωπικότητα, την ιδιωτική ζωή).

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε τρία στάδια και θα διαρκέσει από 12 Απριλίου 2010 μέχρι 21 Ιουνίου 2010, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η ανακοίνωση του τελικού νικητή.

6. Κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, το οποίο θα διαρκέσει έως 19 Μαϊου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιοποιήσουν (upload) τις συμμετοχές τους (βίντεο).
Εκ των ως άνω συμμετοχών, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα κρίνει τις συμμετοχές που θεωρεί ότι ανταποκρίνονται περισσότερο στους σκοπούς της ενέργειας και στο προφίλ του διαφημιζόμενου προϊόντος. Η επιλογή από την Διοργανώτρια Εταιρεία θα πραγματοποιηθεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια. Η διαδικασία επιλογής ενδέχεται να περιλαμβάνει συνεντεύξεις, δοκιμαστικά ή/και άλλες διαδικασίες, οι οποίες θα βοηθήσουν τη Διοργανώτρια Εταιρεία στην ανάδειξη των επικρατέστερων συμμετεχόντων. Η ανακοίνωση των συμμετοχών που θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα και στην επίσημη σελίδα του προϊόντος (www.johnniewalker.gr) στις 31 Μαϊου 2010.
Κατά το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες που θα έχουν επιλεγεί, προκειμένου να δημιουργήσει ειδικά βίντεο για αυτές τις συμμετοχές, κατόπιν ρητής συναίνεσης των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν και θα συναινέσουν στη δημιουργία των ως άνω βίντεο, οφείλουν να κατανοούν ότι τα βίντεο που θα δημιουργηθούν κατά το στάδιο αυτό, ενδέχεται να μεταδοθούν ή/ και σχολιαστούν στην τηλεόραση, το διαδίκτυο και άλλα μέσα επικοινωνίας. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των ως άνω συμμετεχόντων δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην ανωτέρω διαδικασία, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τη Διοργανώτρια Εταιρεία.
Κατά το τρίτο στάδιο, τα ως άνω βίντεο με τους συμμετέχοντες που θα έχουν επιλεγεί, τα οποία θα έχει δημιουργήσει η Διοργανώτρια Εταιρεία, θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα και θα τεθούν στην ψηφοφορία του κοινού, προκειμένου να αναδειχθεί ο δημοφιλέστερος συμμετέχων και η δημοφιλέστερη ιστορία. Δικαίωμα ψήφου θα έχει κάθε εγκύρως εγγεγραμμένος χρήστης του Facebook, ο οποίος έχει γίνει μέλος του JW Fan page Διευκρινίζεται ότι κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ψηφίζει μία μόνο φορά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη πολλαπλών ψήφων από το ίδιο πρόσωπο, οι περισσότερες της μίας ψήφου θα ακυρώνονται και θα αφαιρούνται αυτομάτως. Έγκυρη θα θεωρείται μόνο η πρώτη, κατά χρονική σειρά, ψήφος. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Ιουνίου 2010.
Για την ανάδειξη του τελικού νικητή θα λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του κοινού κατά 70% και η κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας κατά 30%. Η ανακοίνωση του τελικού νικητή θα πραγματοποιηθεί στην παρούσα δικτυακή σελίδα και στην επίσημη σελίδα του προϊόντος (www.johnniewalker.gr) στις 21 Ιουνίου 2010.

7. Όποιος επιθυμεί να πληροφορηθεί τα ονόματα των συμμετοχών που έχουν επιλεγεί ή του τελικού νικητή, μπορεί να αποστείλει έναν απαντητικό φάκελο στην Diageo. Κανένα άλλο είδος αλληλογραφίας σχετικά με τα αποτελέσματα δεν θα γίνεται αποδεχτό και η απόφαση της Διοργανώτριας Εταιρείας θα είναι οριστική.

8. O τελικός νικητής θα λάβει σαν δώρο την πραγματοποίηση μέρους ή όλου το επόμενου βήματός του που έχει περιγράψει καθόλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Το δώρα του διαγωνισμού θα είναι συνολικής αξίας έως 3.000 Ευρώ.

9. Η επιλογή του δώρου εναπόκειται στη απόλυτη και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία θα επιλέξει (κατά την αποκλειστική κρίση της) το κατάλληλο δώρο για την επιβοήθηση και/ή πραγματοποίηση του «επόμενου βήματος» του τελικού νικητή.

10. Τα δώρα δεν μεταβιβάζονται και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε χρήματα.

11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεωρεί εύλογα ότι προβάλλονται δολίως ή βασίζονται σε παραβίαση των όρων της παρούσας.

12. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οι δημοσιεύσεις που αναρτάτε είναι δικά σας πρωτότυπα κείμενα, ότι δεν αποτελούν άσεμνο, χυδαίο, προσβλητικό, κακόβουλο ή παράνομο υλικό και ότι κανένας τρίτος δεν έχει δικαιώματα σε αυτές καθώς και ότι αποποιείστε οποιαδήποτε "ηθικά δικαιώματα" απορρέουν από τις δημοσιεύσεις σας.

13. Εκτός εάν έχει ζητηθεί ρητά, δεν ζητούμε ούτε επιθυμούμε να λαμβάνουμε από εσάς απόρρητες, μυστικές ή αποκλειστικές πληροφορίες ή άλλο υλικό μέσω του Δικτυακού Τόπου σας, οποιασδήποτε υπηρεσίας του, μέσω email ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία υποβάλετε και δεν έχει ζητηθεί ρητά από εμάς, θεωρείται ότι δεν είναι απόρρητο, μυστικό ή αποκλειστικό. Συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό υποβάλετε σε αυτό τον Δικτυακό Τόπο, είτε πρόκειται για απόψεις, δημιουργικές ιδέες ή άλλο υλικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αναπαραχθεί και να αποκαλυφθεί χωρίς περιορισμό για οποιονδήποτε σκοπό θεωρούμε κατάλληλο και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή αναφοράς του ονόματός σας ως πηγής. Επίσης, εγγυάστε ότι οι δημιουργοί του υλικού παραιτούνται ανέκκλητα οποιωνδήποτε «ηθικών δικαιωμάτων» τους στο δημοσιευμένο υλικό. ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΥΠΟΣΤΕΙΤΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. Αυτή η παράγραφος δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα ενδεχομένως να έχετε βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή παρόμοιας νομοθεσίας προστασίας απορρήτου, στο βαθμό που αυτά τα δικαιώματα δεν είναι δυνατό να αποκλεισθούν.

14. Συμφωνείτε ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα (κατά την αποκλειστική κρίση της) να χρησιμοποιήσει τα ονόματα ή/και εικόνες των δέκα συμμετεχόντων που θα έχουν επιλεγεί κατά το πρώτο στάδιο της ενέργειας καθώς και του νικητή για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ελεύθερα και δωρεάν, καθώς και οποιαδήποτε βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των βίντεο όλων των διαγωνιζομένων, τα οποία θα μπορούν να μεταδοθούν χωρίς χρονικό περιορισμό παγκοσμίως. Με το παρόν παραιτείστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, από οποιαδήποτε "ηθικά δικαιώματα" απορρέουν από τις δημοσιεύσεις σας (φωτογραφίες, βίντεο, κείμενο κ.α. ) και χορηγείτε στη Διοργανώτρια Εταιρεία δωρεάν, απεριόριστο, παγκόσμιας χρήσης, συνεχές, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό και πλήρως μεταβιβάσιμο δικαίωμα εκχώρησης και υπενοικίασης καθώς και άδεια για χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, εκτέλεση και εμφάνιση παρόμοιων δημοσιεύσεων (πλήρως ή εν μέρει) ή/και για την ενσωμάτωσή τους σε άλλα έργα σε οποιαδήποτε μορφή, μέσα ή τεχνολογία που είναι ήδη γνωστή ή θα αναπτυχθεί αργότερα για εκδοτικούς, προωθητικούς εμπορικούς και μη εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης φράσης, δεν θα προβάλλετε κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και των θυγατρικών της οποιαδήποτε αξίωση για παραβίαση ή καταπάτηση των τυχόν ηθικών δικαιωμάτων σας.

15. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.

16. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

17. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χωρίς ειδοποίηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

18. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη, στο μέγιστο βαθμό που αυτό είναι επιτρεπτό από το Νόμο, για οποιαδήποτε ζημία και/ή προσωπική βλάβη που θα υποστεί οποιοσδήποτε νικητής και/ή τα φιλικά του/της πρόσωπα ως συνέπεια της συμμετοχής οποιουδήποτε νικητή και/ή των φιλικών του/της προσώπων στον διαγωνισμό.

19. Εφαρμοστέο δίκαιο για την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων και τους παρόντες όρους θα είναι το ελληνικό και αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

20. Στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας και για τις ανάγκες διεξαγωγής της, η εταιρία Diageo Hellas A.E. πρόκειται να επεξεργαστεί τα στοιχεία των συμμετεχόντων βάσει του Ν.2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της δια του παρόντος διαγωνισμού καθιδρυόμενης σχέσης. Με την συμμετοχή σας στο διαγωνισμό δίνετε ρητά την συγκατάθεσή σας στην Diageo Hellas A.E. ως υπεύθυνης επεξεργασίας, να επεξεργάζεται η ίδια τα δεδομένα και να αναθέτει σε τρίτους συνεργάτες της την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τον ανωτέρω σκοπό. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται σε αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

21. Η συμμετοχή στην παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων συνεπάγεται και την αποδοχή από τον διαγωνιζόμενο των παρόντων όρων και των προϋποθέσεων.

22. Διοργανώτρια Εταιρεία: Diageo Hellas, Αγίου Θωμά 27, Μαρούσι.

10 Μαΐου στις 1:09 μ.μ.
______________________________
ΣΗΜ.1. Ανεβαζω το θεμα επειδη για 11 λογους (τουλαχιστον) δεν θα εστελνα συμμετοχη. Διαβαζοντας προσεχτικοτερα, καλε/η μου αναγνωστη/τρια, πιθανοτατα μπορεις να βρεις και αλλους.
ΣΗΜ.2. Σημαδι των καιρων; Καλο ειναι να γνωριζουμε τι συμβαινει και να μη πεφτουμε σε λακκουβες!

ΣΗΜ.3. Η διακηρυξη απο εδω: -->> http://www.facebook.com/board.php?uid=320653531323&status=512#!/topic.php?uid=320653531323&topic=16389

.

1 σχόλιο:

Rodia είπε...

Λυπαμαι πολύ, αλλά διαγραφω τα ασχετα με το θεμα σχολια...