Σελίδες

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009

Αναμεταδόσεις ανωνύμων αναφορών/καταγγελιών - Πρακτορείο... Rodier!

Επειδή πετυχαίνω κάθε τόσο καταγγελίες/αναφορές διάφορες από ανώνυμους σχολιαστές σε άσχετα posts με το θέμα των καταγγελιών/αναφορών και μάλιστα σε posts δημοσιευμένα σε ανύποπτο χρόνο, ΠΡΟΣΚΑΛΩ όποιον έχει να καταγγείλει/αναφέρει κάτι τι σημαντικό -κατά την άποψή του- να χρησιμοποιεί το μπλογκ μου. Θα ανεβάζω σε κύριο post την καταγγελία/αναφορά του ώστε να τυχαίνει δημοσιότητας και να ερευνάται καταλλήλως -αν πρόκειται για αληθινά στοιχεία ή είναι μούφα.

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ/ΑΝΑΦΟΡΑ - σχόλιο σε αυτό το post -->> http://www.enserres.gr/kontopoulos/?p=74

_________________
1. # 1 eric Says:
Απριλίου 26th, 2009 at 6:31 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
(Συνεδρίαση 12ης Ιανουαρίου 2009)

Το Συμβούλιο συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου κ. Παύλος Αποστολίδης, Πρέσβης ε.τ. με την υπ’ αριθ. Α.Π. Π16-67/ΑΣ 21/5.1.2009 Πράξη του, κατόπιν του υπ’ αριθ. Α.Π. ΠΙ6 -32857/ΑΣ 15784 από 29.12.2008 εγγράφου της κας Υπουργού Εξωτερικών.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο επί της οδού Ακαδημίας 1 παράρτημα του Υπουργείου Εξωτερικών, στον τρίτο όροφο, αίθουσα υπ’ αριθ. 317, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 15:00.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα κατωτέρω, νομίμως κλητευθέντα, τακτικά ή/και αναπληρωματικά μέλη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παύλος Αποστολίδης, Πρέσβης ε.τ.

ΜΕΛΗ:
Μιχαήλ Απέσσος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, τακτικό μέλος
Μιχαήλ Καμπάνης, Πληρεξούσιος Υπουργός Α’, ΣΤ’ Γενικός Διευθυντής, τακτικό μέλος
Αλέξανδρος Σάνδης, Πρέσβης, τακτικό μέλος
Ουρανία Αρβανίτη, Πληρεξούσιος Υπουργός Α’, τακτικό μέλος, όταν το ζήτημα του οποίου επιλαμβάνεται το Α.Υ.Σ. αφορά στους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου
Νικόλαος Τσαμαδός, Πληρεξούσιος Υπουργός Β’, εκπρόσωπος της Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων (Ε.Δ.Υ.), μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αναστάσιος Μητσιάλης, Πρέσβης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Αλεξόπουλος, Γραμματέας Πρεσβείας Α’, αναπληρωτής του Ευθυμίου Παντζόπουλου, Συμβούλου Πρεσβείας A΄, ο οποίος δήλωσε κώλυμα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Συμβούλιο (του οποίου η σύνθεση έχει καθορισθεί με την υπ’ αρ. ΠΙ6-28712/ΑΣ 13818/26.11.2008 απόφαση της κας Υπουργού Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 1 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”», όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α’ της παραγράφου 8 του άρθρου 41 του Ν. 3712/2008) βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Εισηγητή, ο οποίος ανέφερε εν συντομία τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής :

Με δύο λόγια, κρίνανε την υπόθεση ενός διπλωματικού υπαλλήλου κυνηγημένου από την Ντόρα Μπακογιάννη και τους σφουγγοκολάριούς της που το μόνο του αμάρτημα ήταν ότι είχε στα χέρια του έξι (6) ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, το περιεχόμενο των οποίων δεν άρεσε στην Υπουργό Εξωτερικών, όπως την είχε δασκαλέψει ο περίγυρός της («Προσέξτε κυρία Υπουργέ, αυτός σας έχει κάνει προσωπική αγωγή εναντίον σας... κινδυνεύετε! Δώστε μου ένα πόστο στη Μαδρίτη, που σας ειδοποίησα!»)

Αφού λοιπόν όλοι αυτοί με πομπώδεις τίτλους, όπως τους παραπάνω αναφερθέντες, έκοβαν τον «κρινόμενο» επί μία δεκαετία, με βάση απηρχαιωμένα και αδιασταύρωτα στοιχεία, ένεκα των οποίων εκδίδονταν η μία μετά την άλλη οι ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, τις οποίες η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη δεν εφάρμοζε φυσικά (της είχαν πεί ότι οι αποφάσεις του ΣτΕ είναι προαιρετικές για το Υπουργείο Εξωτερικών), βρήκαν τελικά ένα στοιχείο για να τον κόψουν πάλι.

Ο προϊστάμενός του το 1983 είχε γράψει «μου έχει αναφερθεί ότι ξένοι δυσκολεύονται να συνεννοηθούν μαζί του» (Αφού είχε δεσμευτεί ο ίδιος με το παραπάνω εικονιζόμενο έγγραφο, προτού καν γνωρίσει τον υφιστάμενό του, φυσικά και ήταν υποχρεωμένος στην υπόλοιπη ζωή του να τον κυνηγάει για να μην δει άσπρη μέρα).

Αυτό ανέφερε ο Εισηγητής στην Εισήγησή του προς το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, και η εισήγησή, που βασιζόταν σε μία τόσο πρόσφατη κρίση του προϊσταμένου του (γραμμένη μόλις προ 26 ετών!), έγινε ομόφωνα δεκτή (πάντα οι αποφάσεις είναι ομόφωνες) και έτσι κόπηκε ο κρινόμενος για μια ακόμα φορά.

Θα μου πείτε, μα καλά ο εκπρόσωπος της Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων, δεν διαμαρτυρήθηκε για το διωγμό του συναδέλφου του (όπως έκαναν οι υπάλληλοι της Τραμ Α.Ε. που έκαναν απεργία στα τράμ); Όχι φυσικά. Ποτέ, μα ποτέ, δεν έχει σημειωθεί στα πρακτικά Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών διαφωνία ή οιαδήποτε άλλη φράση που να προέρχεται από τον εκπρόσωπο της Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων. Αποτελεί καθαρή σύμπτωση το γεγονός ότι τα μέλη της Ένωσης Διπλωματικών Υπαλλήλων, μετά τη θητεία τους παίρνουν καλά πόστα σε Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες.

Ο λόγος της πεισματικής εμμονής του Υπουργείου Εξωτερικών στην επιλεκτική χρησιμοποίηση των παρωχημένου χρόνου αρνητικών στοιχείων του φακέλου και στον αποκλεισμό των ευμενών στοιχείων ή έστω στον συνυπολογισμό τους ανάγεται σε εξ «ιδεολογικών» λόγων αντίθεση του Υπουργείου Εξωτερικών στη συμμόρφωση σε διατάξεις εσωτερικού ή κοινοτικού δικαίου. Όπως έχει εξηγηθεί από τη Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, το Συμβούλιο Επικρατείας με την υπ’ αριθ. 2023/2003 «ιστορική» απόφασή του, αποφάσισε για πρώτη φορά και εγκαινίασε νομολογία σύμφωνα με την οποία «δεν είναι δυνατόν σε προαγωγή υπαλλήλου για ανώτερο βαθμό να λαμβάνονται δυσμενή του στοιχεία κατώτερου βαθμού που δεν ελήφθησαν υπόψη και δεν αποτέλεσαν λόγο για την προαγωγή του στον κατεχόμενο βαθμό». Βεβαίως το Συμβούλιο Επικρατείας χρησιμοποιεί το λεκτικό «παρωχημένου χρόνου κρίσεις» χωρίς να αναλύει το συγκεκριμένο σκεπτικό όπως ακριβώς το περιέγραψε η Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Συμβούλιο Επικρατείας όμως δεν αποφάσισε έτσι τυχαία την υιοθέτηση αυτής της νομολογίας στις υποθέσεις προαγωγών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα τηρούμενα αρχεία των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών κατά τρόπο που αντιβαίνει στις διατάξεις του ειδικού (σε σχέση με τον Οργανισμό του ΥΠΕΞ) Νόμου 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και της στηριζόμενης σ’ αυτό κοινοτικής οδηγίας 95/46/ΕΚ της Ε.Ε., η οποία ως κοινοτικό δίκαιο έχει υπερ-νομοθετική ισχύ: «Άρθρο 4. 1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει: Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών, …. γ) να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενημέρωση». Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να έχουν συλλεγεί κατά νόμιμο τρόπο, αφού ήδη το Συμβούλιο Επικρατείας έχει απαγορεύσει τη χρησιμοποίησή τους ως παρωχημένων και έχει χαρακτηρίσει τον συναφή με το εν λόγω σύνολο αρνητικών στοιχείων ως «μη έχοντα επαρκή αιτιολογία» ή «στερούμενο αιτιολογίας». Και δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ότι τα τηρούμενα από το Υπουργείο Εξωτερικών αρχεία είναι «ακριβή» και «ενημερωμένα» όταν χρησιμοποιεί ως επιχείρημα για τη μη προαγωγή υπαλλήλου αδιασταύρωτη κρίση προϊσταμένου του προ 26 «μου έχει αναφερθεί ότι ξένοι δυσκολεύονται να συνεννοηθούν μαζί του».Και ναι μεν οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν εφαρμόζονται επί προαγωγών, όμως η ύπαρξη τήρηση αρχείου δεδομένων υπαλλήλου που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου, οδηγεί νομοτελειακά και στην χρησιμοποίση εσφαλμένων στοιχείων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να αποφύγει τη συμμόρφωση στις διατάξεις του Ν. Νόμου 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και της στηριζόμενης σ’ αυτό κοινοτικής οδηγίας 95/46/ΕΚ της Ε.Ε., η οποία ως κοινοτικό δίκαιο έχει υπερνομοθετική ισχύ, μερίμνησε στην ψήφιση νέου οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, του Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117, τ. Α’/5-6-2007) το άρθρο 94, παρ. 3, εδ. γ’ σύμφωνα με το οποίο «Σε κάθε περίπτωση, για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου, σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξή του, από την ημερομηνία διορισμού του».

Έτσι όπως είναι διατυπωμένη η διάταξη αυτή, δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για την απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην προεκτεθείσα νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας και στις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και της στηριζόμενης σ’ αυτό κοινοτικής οδηγίας 95/46/ΕΚ της Ε.Ε. Και τέλος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Κασσίμης, για να μην μείνει καμία αμφιβολία σε όσους πίστευαν ότι θα μπορούσαν να ανατρέψουν, με προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, αναιτιολόγητες αποφάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε κατά τη συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων της 10-05-2007, κατά την ψήφιση του παραπάνω νομοσχεδίου περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά την οποία απέσχε το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης: «..Γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, που τον ανίκανο, τον τεμπέλη και τον βλάκα – πράγμα που δεν αποδεικνύεται, είναι μία κρίση η οποία υπάρχει - σε υποχρεώνουν, να τον κάνεις πρέσβη….».

Τι κάνει άραγε ο Διευθυντής της ΣΤ1 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών, της αρμόδιας δηλαδή Διεύθυνσης για την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στους φακέλους των υπαλλήλων, κ. Βασίλης Κωστής, Πληρεξούσιος Υπουργός Α’ Τάξεως;

Τι να πώ; Προφανώς... τίποτα. Έχει αποφασιστεί να του δοθεί το καλοκαίρι το πόστο του Πρέσβη της Ελλάδας στη Λισσαβώνα, και δεν του μένει καιρός να ασχοληθεί με τα προσωπικά δεδομένα.

Δεν υπονοώ τίποτα. Απλά τα πόστα δίνονται κατά παράδοση ως εξής:
Ένας Προσωπάρχης πηγαίνει πάντοτε στη Λισσαβώνα.
Ένας ΣΤ’ Γενικός Διευθυντής Διοικητικού πηγαίνει πάντοτε στη Μαδρίτη.
Ένας Εισηγητής του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου πηγαίνει πάντοτε στη Ρώμη.
Ένας Σύμβουλος Πρεσβείας της ΣΤ1 Διεύθυνσης Προσωπικού πηγαίνει πάντοτε στη Νάπολη.

Έτσι όπως έχουν τα πράγματα δεν μένουν και πολλοί διπλωμάτες που να ευκαιρούν να πληροφορήσουν την Υπουργό Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη ότι ήδη 130 χώρες μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας» και εμείς θριαμβολογούμε για το «βέτο», δηλαδή χάσαμε τα 2/3 των χωρών της υδρογείου και αγωνιζόμαστε τώρα να συγκρατήσουμε το υπόλοιπο 1/3. Όσο για τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας, αυτόν το ρόλο της Τουρκίας, να είστε σίγουροι ότι θα τον αντιμετωπίσουν επιτυχώς οι λαμπροί διπλωμάτες της Ελλάδας που στελεχώνουν την υπηρεσία και κυνηγούν επιτυχώς τους συναδέλφους τους!

tags: Ακριβής, Αναβάθμιση ρόλου Τουρκίας,Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, Αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας,Γάμος ομοφιλοφύλων,Γενικός Επιθεωρητής Υπουργείου Εξωτερικών,Δημοκρατία της Μακεδονίας, Διπλωμάτες, Διπλωμάτης, Διπλωματία, Διπλωματικό Σώμα, Διπλωματικός Κλάδος, Ενημερωμένη, Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων, Επεξεργασία, Επιστολή προς Τίτον, Η προς Τίτον Επιστολή, Καραμανλής, Καρατζαφέρης Κασσίμης, Κοινοτική οδηγία, Κωστής, Λισσαβώνα, Μαδρίτη, Μακεδονία, Μέγας Αλέξανδρος, Μητσιάλης, Μπακαρά, Μπακογιάννη, Νάπολη, Νόμος 2472/1997, Ντόρα Μπακογιάννη, Ξένοι δυσκολεύονται να συνεννοηθούν μαζί του, Πέλλα, Πληρεξούσιος Υπουργός Β’, Πληροφορία, Πρέσβεις,Πρεσβευτής, Πρέσβης, Προαγωγές, Προαγωγή, Προσωπικά δεδομένα, Προσωπικά στοιχεία, Ρουλέτα, Ρώμη, Σας στρίμωξε ο Καρατζαφέρης, Σεμέν ντε Φερ, Σκόπια, Σπυρόπουλος, Συμβούλιο της Επικρατείας,Σύμβουλος Πρεσβείας, Σύμφωνη προς τους ορισμούς του νόμου, Τίτος,Τουρκία, Τραμ,Φάκελοι
_________________


-->> Αυτο που καταλαβαίνω είναι ότι κάτι παίζεται στο Υπ.Εξ.
-->> Αυτό που ΔΕΝ καταλαβαίνω είναι γιατί δεν κάνει ένα μπλογκ ο/η ίδιος/α να εκθέτει τα συμβαίνοντα;


Δεν υπάρχουν σχόλια: