Σελίδες

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Ολη η Ευρώπη στις Πλατείες!


http://youtu.be/Azjmvm6Hxg4

Αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα το οποίο σας ζητάει να συμμετάσχετε όλοι στην Επανάσταση η οποία άρχισε από την Ισπανία.

Πρέπει να είναι ειρηνική, ουσιώδης, ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος. ΟΧΙ κόμματα. Μόνο απλοί πολίτες που ζητούν μια πραγματική Δημοκρατία.

Όλοι χωράμε σ' Αυτήν. Σας χρειαζόμαστε όλους.

--

Este es un mensaje positivo para pedir que os unáis a la revolución que empezó en España.

Tiene que ser pacífica y plural, donde todos son bienvenidos. Sin partidos políticos. Solo ciudadanos pidiendo una democracia real.

Todos cabemos. Os necesitamos a todos

--

This is a positive message to ask you all to join the revolution that started in Spain.

It has to be peaceful, inclusive, everyone is welcome. No political parties involved. Only citizens asking for a real democracy.

It affects everyone. We need you all

Δεν υπάρχουν σχόλια: