Σελίδες

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

η άσπρη λέξη της ημέρας - εκλογικό σύστημα

Η λέξη εκλογικό είναι το ουδέτερο γένος του επιθέτου εκλογικός-ή-ό. Το σύστημα είναι ουσιαστικό ουδετέρου γένους.

Εκλογικό σύστημα είναι το σύστημα που χρησιμοποιείται κατά τη διεξαγωγή εκλογών για την εκλογή των υποψηφίων. Ειδικότερα για τις βουλευτικές εκλογές, εκλογικό σύστημα είναι ο τρόπος με τον οποίο εκλέγονται οι υποψήφιοι και κατανέμονται οι βουλευτικές έδρες στα κόμματα, στους συνασπισμούς κομμάτων και στους μεμονωμένους υποψηφίους με βάση τις ψήφους που έλαβαν. Ρυθμίζεται από ειδικό νόμο, που ονομάζεται εκλογικός νόμος.

Τα δύο βασικά εκλογικά συστήματα είναι το πλειοψηφικό, κατά το οποίο σε κάθε εκλογική περιφέρεια εκλέγεται ο συνδυασμός ή ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους και το αναλογικό (απλή αναλογική), κατά το οποίο οι έδρες κάθε εκλογικής περιφέρειας κατανέμονται στους συνδυασμούς και στους μεμονωμένους υποψηφίους ανάλογα με τις ψήφους που έλαβαν.

Το εκλογικό σύστημα των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009 είναι ενισχυμένη αναλογική, ένα μεικτό δηλαδή σύστημα που συνδυάζει στοιχεία απλής αναλογικής και πλειοψηφικού, έχει δε ρυθμιστεί με τον εκλογικό νόμο 3231/2004 του Κ. Σκανδαλίδη. Ο νέος εκλογικός νόμος 3636/08 (τροποποιήσεις του ν. 3231/04) θα ισχύσει από τις μεθεπόμενες εκλογές, αφού σύμφωνα με το άρθρο 54 & 1 του Συντάγματος «Το εκλογικό σύστημα και οι εκλογικές περιφέρειες ορίζονται με νόμο που ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός και αν προβλέπεται η ισχύς του άμεσα από τις επόμενες εκλογές, με ρητή διάταξη που ψηφίζεται από την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών».

_____________________
ανάρτηση 30.09.09-->> www.asprilexi.com
Θέμα της εβδομάδας: Εκλογές: «Καλό βόλι»

Δεν υπάρχουν σχόλια: