Σελίδες

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2008

φαρμακοδιέγερση !!!

Στα της "asprilexi", αντιπροτείνω: το ντόπινγκ/ του ντόπινγκος. Εξελληνισμό απροκάλυπτο και όχι φούμαρα!

ντόπι(ν)γκ

Πρόκειται για την αγγλική λέξη doping = το να δίνεται σε άνθρωπο ή ζώο ναρκωτικό για να βελτιωθεί η απόδοσή του. Το αγγλικό ρήμα dope προέρχεται με τη σειρά του από το ολλανδικό doop, που σήμαινε πηχτή σάλτσα. Η λέξη απέκτησε τη σημασία του ναρκωτικού μετέπειτα (μαρτυρείται από το 1851), όταν χρησιμοποιήθηκε για το κάπνισμα οπίου σε ρευστή μορφή. Για την απόδοση του όρου στα ελληνικά έχει προταθεί και χρησιμοποιείται η λέξη φαρμακοδιέγερση.

Από γραμματική άποψη, το ντόπι(ν)γκ στα ελληνικά είναι ουσιαστικό ουδετέρου γένους. Ως προς τη γραπτή παράσταση της λέξης, συνηθέστερη είναι η γραφή ντόπινγκ και λιγότερο συχνή η γραφή ντόπιγκ. Στην ίδια οικογένεια ανήκει το ρήμα ντοπάρω, για το οποίο από την Ακαδημία Αθηνών έχει προταθεί η απόδοση αναβολίζω. Το ντοπάρω και το ντοπάρισμα χρησιμοποιούνται και με επέκταση της αρχικής σημασίας, π.χ. στη φράση ψυχολογικό ντοπάρισμα. Συνώνυμο λαϊκότροπο: η ντόπα. Λαϊκότροπο συνώνυμο της μετοχής «ντοπαρισμένος»: ντοπέ. Η λέξη σημαίνει επίσης ότι κάποιος είναι φανατισμένος: ντοπαρισμένο πλήθος / ντοπαρισμένοι οπαδοί.

-->> www.asprilexi.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: